Cấu tạo gỗ nhựa (Wood Plastic Composite)

Cấu tạo gỗ nhựa   Cấu tạo gỗ nhựa: Bột gỗ chiếm 50% Hạt nhựa 38% (PE-PVC) Chất tạo màu 5% Hợp chất kết dính 7%. Gỗ nhựa (tiếng Anh: WPC – Wood Plastic Composite). Còn gọi là Gỗ composite, là một loại nguyên liệu tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa. […]